Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Katus László

a Habsburg Monarchia és benne Magyarország története 1711-1918 között, kiemelten népesedés, gazdaság, társadalom; egyháztörténet

1927.07.13.
Kalocsa
2015.01.26.
Budapest
JPTE BTK
Kar
 1. JPTE TK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1984
  1990
  JPTE TK
  Történelem Tanszék
 2. 1990
  1998
  JPTE TK/JPTE BTK
  Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1950
  ELTE BTK
  magyar - történelem
1963
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 1990
  1991
  JPTE TK Újkortörténeti Tanszék
  tanszékvezető
 2. 1990
  1995
  JPTE TK/BTK Közép - és Koraújkori Történeti Tanszék
  tanszékvezető
Időszak
Tanulmányút helye
 1. 1965 (3 hó)
  Franciaország
 2. 1967 (2 hó)
  Olaszország
 3. 1971 (2 hó)
  Franciaország
 4. 1972 (2 hó)
  Ausztria
 5. 1979 (2 hó)
  Franciaország
 6. 1982 (2 hó)
  Franciaország
 7. 1984 (2 hó)
  Franciaország
Kezdő év
Szervezet
 1. 1980
  MTA Történeti Demográfiai Albizottság
 2. 1985
  MTA Informatikai Bizottság
 3. 1990
  MTA Történettudományi Bizottság
 4. 1992
  Magyar Történelmi Filmalapítvány kurátora
 5.  
  MTA Egyháztörténeti Bizottság
 6.  
  Magyar–Francia Történész Vegyesbizottság
 7.  
  Magyar-Olasz Történész Vegyesbizottság
 8.  
  Magyar-Török Történész Vegyesbizottság
Év
Kitüntetés
 1. 1973
  Akadémiai Díj
 2. 1993
  Ránki György-díj
 3. 2001
  Kispest díszpolgára
 4. 2003
  Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje
 5. 2004
  Pázmány Péter-díj
 6. 2009
  Akadémiai Díj
Utóbb a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola oktatója (2002-2007), az MTA Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, PTE BTK óraadó oktatója
Folyóirat
 1. Acta Historica
 2. Századok
 3. Canadian-American Slavic Studies
 4. Rubicon
 5. Történeti Demográfiai Közlemények
Projekt
 1. Österrejchische Akademie der Wissenschaften: Die Habsburger-Monarchie 1848-1918. (1973-80)
 2. European Scientific Foundation (Strasbourg): Comparative Studies on Governments and non-Dominant Ethnic Groups in Europe, 1850-1940 (1985-90)
 3. Brémai Egyetem: Labor Migration (1987-90)
 4. OTKA: Budapest, nemzetközi város (2003-2004)
 5. Middle Europa Demographic History 1700-1918. (2007-től, szervező: Grazi Egyetem)
Leírás
 1. Magyar történeti bibliográfia 1825-1867. IV. Nem magyar népek. Nemzetiségek. Bp., 1959. [Társszerk.: Kemény G. G.]

 2. A kelet-európai iparosodás és az „önálló tőkés fejlődés” kérdéséhez. Történeti Szemle, 1967/1. 1-45.

 3. Economic Growth in Hungary during the Age of Dualism (1867-1913). In: Berend T. I. (szerk.): Social-economic researches on the history of East-Central Europe. Bp., 1970. 35-127.

 4. Magyarország gazdasági fejlődése, 1890-1914. In: Hanák P. - Mucsi F. (szerk.): Magyarország története 1890-1918. Bp., 1978. 263-401.

 5. Az iparosodás fellendülése. In: Hanák P. - Mucsi F. (szerk.): Magyarország története 1890-1918. Bp., 1978. 338-369.

 6. Hitelintézetek. In: Hanák P. - Mucsi F. (szerk.): Magyarország története 1890-1918. Bp., 1978. 369-375.

 7. A nemzetiségi kérdés és Horvátország története a 20. század elején. In: Hanák P. - Mucsi F. (szerk.): Magyarország története 1890-1918. Bp., 1978. 1003-1063.

 8. Magyarország története tíz kötetben VI. Magyarország története 1848-1890. Bp., 1979. [Társszerk.: Kovács E.]

 9. Die Magyaren. In: Wandruszka A. - Urbanitsch P. (szerk.): Die Habsburger-Monarchie 1848-1918. Wien, 1980. 410-488.

 10. A középkor története. Bp., 2000.

 11. A polgári kultúra intézményrendszerének kiépülése Magyarországon a 19. században. In: Vonyó J. (szerk.): Társadalom és kultúra Magyarországon a 19-20. században. Pécs, 2003. 11-34.

 12. Deák Ferenc és a kiegyezés. In: Szabó A. (szerk.): Deák Ferenc emlékezete. Bp., 2003. 163-184.

 13. Deák Ferenc és a horvát kiegyezés. In: Csibi N. - Domaniczky E. (szerk.): Deák és utódai. Magyar igazságügyi miniszterek 1848/49-ben és a dualizmus korában. Pécs, 2004. 45-72.

 14. Kossuth és a nemzetiségi kérdés. In: Hermann R. (szerk.): Kossuth Lajos „a magyarok Mózese”. Bp, 2006. 45-74.

 15. Ecclesia semper reformanda et renovanda. K. L. egyháztörténeti tanulmányai és cikkei. Pécs, 2007.

 16. Magyarország a Habsburg Monarchiában 1711-1918. In: Romsics I. (szerk.): Magyarország története. Bp., 2007. 488-772.

 17. Sokszólamú történelem. K. L. válogatott tanulmányai és cikkei. Pécs, 2008.

 18. A modern Magyarország születése: Magyarország története, 1711-1914. Pécs, 2012.

 19. Európa története a középkorban. Pécs, 2014.

 20. A kétfejű sas karmában: Magyarország története, 1686–1825. [Bp.], 2015.

Leírás
 1. RÚL XI. 421-422.

 2. Gőzsy Z. - Varga Sz. - Vértesi L. (szerk.): Ecclesia semper reformanda et renovanda: K. L. egyháztörténeti tanulmányai és cikkei. Pécs, 2007.

 3. Nagy M. - Vértesi L. (szerk.): Sokszólamú történelem: K. L. válogatott tanulmányai és cikkei. Pécs, 2008.

 4. PL I. 378.

 5. Szász Z.: K. L. TörtSzle, 2015/1. 178-182.

fotó – Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola

Rövidítésjegyzék