Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Majoros István

nemzetközi kapcsolatok a 19-20. században; a francia külpolitika a 19. század végén, 20. század első felében, a francia- orosz - szovjet, francia - magyar kapcsolatok; eszmetörténet; Európa összehasonlító története

1949.10.29.
Hont
Élő
JPTE BTK
Kar
 1. JPTE TK
 2. PTE BTK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1982
  1990
  JPTE TK
  Történelem Tanszék
 2. 1990
  2000
  JPTE BTK
  Újkortörténeti Tanszék
 3. 2000
  2001
  PTE BTK
  Újkortörténeti Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1974
  JATE BTK
  francia - történelem
2000
1990
2005
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 1992
  2001
  JPTE/PTE BTK Újkortörténeti Tanszék
  tanszékvezető
Kezdő év
Szervezet
 1.  
  MTA Történettudományi Bizottság
Év
Kitüntetés
 1. 1995
  Károlyi Mihály-díj
 2. 2014
  Cziráky Antal-díj
2001-től ELTE Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék egyetemi tanára, utóbb tanszékvezetője
Folyóirat
 1. Specimina Nova Pars Prima Sectio Mediaevalis
 2. Öt Kontinens, az Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék tudományos közleményei
Ösztöndíj
 1. Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1998-2001)
Leírás
 1. Európa a nemzetközi küzdőtéren. Felemelkedés és hanyatlás 1814-1945. Bp., 1998. [Társszerz.: Ormos M.]

 2. Párizs és Oroszország, 1917-1919. Szekszárd. 1999.

 3. A lengyel kérdés az első világháború idején a francia külpolitikában. In: Fischer F. - Hegedüs K. - Majoros I. - Vonyó J. (szerk.): A Kárpát-medence vonzásában: Tanulmányok Polányi Imre emlékére. Pécs, 2001. 293-302.

 4. A lengyel-szovjet háború: Wrangel és a francia külpolitika 1920-ban. Századok, 2001/3. 533-568.

 5. Vereségtől a győzelemig. Franciaország a nemzetközi kapcsolatok rendszerében 1871-1920. Bp., 2004.

 6. Volt egyszer egy Magyarország. Egy politikai hetilap kezdetei az 1960-as években. In: Erdődy G., Feitl I., Sipos B., Varga Zs. (szerk.): Rendszerváltások kortársa és kutatója: Tanulmánykötet Izsák Lajos 70. születésnapjára. Bp., 2013. 385-389.

 7. Miért a harmadik köztársaság? A Dreyfus-ügy hátteréről. In: Gyarmati Gy. - Lengvári I. - Pók A. - Vonyó J. (szerk.): Bűnbak minden időben: bűnbakok a magyar és az egyetemes történelemben. Pécs-Bp., 2013. 161-170.

 8. A francia diplomácia dilemmái a két háború közti közép-európai politikájában. In: Majoros I. - Antal G. - Háda B. - Hevő P. - Madarász A. (szerk.): Hindu istenek, sziámi tigrisek: Balogh András 70 éves. Bp., 2014. 421-428.

 9. La coopération militaire de la France avec ses partenaires en Europe centrale pendant l’entre-deux-guerres. In: Bene K. - Dávid F. (szerk.): La France, les Français en guerre(s) et l’Europe médiane aux XIXe et XXe siècles. Talmont St. Hilaire, 2015. 37-49.

 10. Képeslapok a frontról. In: M. I. - Antal G. - Hevő P. - M. Madarász A. (szerk.): Sorsok, frontok, eszmék: Tanulmányok az első világháború 100. évfordulójára. Bp., 2015. 769-787.

Leírás
 1. RÚL XIV. 24.

 2. KK 2004. 1043.

fotó – Majoros István

Rövidítésjegyzék