Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Vas Károly

a történelemtanítás módszertana

Vass Károly
1906.12.13.
Nyárád
1985.06.04.
Pécs
PPF/PTF
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1950
  1973
  PPF/PTF
  Történelem Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1935
  PPTE BTK
  történelem-latin középiskolai tanári oklevél
Év
Egyetem
Megjegyzés
 1. 1951
  PPF
  főiskolai tanár
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 1951
  1967
  PPF/PTF Történelem Tanszék
  tanszékvezető
Kezdő év
Szervezet
 1.  
  MTT
 2.  
  TIT Történelem Szakosztály
 3.  
  Országos Tantervi Bizottság
Év
Kitüntetés
 1. 1952
  A Felsőoktatás Kiváló Dolgozója
 2. 1972
  Munka Érdemrend ezüst fokozata
1973
nyugdíj
Folyóirat
 1. Történelemtanítás
Leírás
 1. A magyar lélek szolgálatában. Bp., 1943.

 2. A fogalomalkotás problémái az általános iskolai történelemtanításban (Egy kísérlet tanulságai). Történelemtanítás, 1955/1. 16-23.

 3. A történelemtanár képzésének módszertani kérdései a pedagógiai főiskolán. FSzle, 1962/1. 39-43.

 4. Érzelmi nevelés az általános iskolai történelemtanításban. Bp., 1963.

 5. A történelemtanítás módszertana. Bp., 1964.

 6. Korszerű történelemtanítás - korszerű tanárképzés. Acta Academiae Pedagogicae Nyíregyháziensis, 1972. Tom. 4. 127-134.

 7. Gondolatok iskolarendszerünk reformjáról. Pécs, 1981.

Leírás
 1. Tungli Gy.: Aki tanárnemzedékeket nevelt. Bemutatjuk V. K. nyugalmazott főiskolai tanárt. Köznevelés, 1981/20. 5.

 2. Tungli Gy.: Nagy László és V. K. Honismeret, 1986/1. 10-11.

 3. Tungli Gy.: V. K. (1906-1985). Vas Népe, 1985. jún. 28. 5.

 4. Mácsi A.: A Pécsi Tanárképző Főiskola Történelem Tanszéke V. K. munkásságának tükrében. PSzle, 2005/nyár 108-113.

 5. Tungli Gy.: Ki volt V. K.? [Veszprémi] Napló, 2008. júl. 11. 15.

 6. Németh T. (szerk.): Kemenesaljai életrajzi lexikon. Csönge, 2014. 194-195.

fotó – Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtár

Rövidítésjegyzék