Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Wittman Tibor

magyar reformkor, a 17. századi Habsburg-ellenes harcok, a harmincéves háború, Németalföld, 16–17. századi államelmélet, a spanyol abszolutizmus és hanyatlás, Latin-Amerika története

Wittmann
1923.01.15.
Jászberény
1972.07.31.
Szeged
PPF/PTF
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1948
  1950
  PPF
  Történelem Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1946
  BTE BTK
  történelem-latin
1955
1962
Év
Egyetem
 1. 1966
  Tomás Frias Autonóm Egyetem, Bolívia
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 1948
  1950
  PPF Történelem Tanszék
  tanszékvezető
Időszak
Tanulmányút helye
 1. 1955
  Csehszlovákia
 2. 1957
  Belgium
 3. 1957
  Szovjetunió
 4. 1957
  Chile
 5. 1957
  Peru
 6. 1957
  NDK
 7. 1957
  Spanyolország
 8. 1957
  Anglia
 9. 1963
  Franciaország
 10. 1963
  Vietnami Demokratikus Köztársaság
 11. 1964
  Kuba
 12. 1966
  Bolívia
 13. 1968
  Bolívia
Kezdő év
Szervezet
 1. 1948
  MTT
 2. 1960
  Bachten van Kupe
 3. 1969
  MTA Történettudományi Bizottság
Év
Kitüntetés
 1. 1956
  Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója
 2.  
  Comenius Érdemérem
1950-től a BPF oktatója, 1959-től az SZTE Középkori Egyetemes Történet és Latin-Amerika Története Tanszék vezetője
Folyóirat
 1. MTA Acta Historica Hungariae
 2. Acta Universitatis Szegediensis
Leírás
 1. Történelmünk haladó hagyományai, 1604–1918. Bp., 1951.

 2. Bethlen Gábor. Bp., 1952.

 3. Az "árforradalom" és a világpiaci kapcsolatok kezdeti mozzanatai, 1566–1618. Bp., 1957.

 4. A "koldusok" uralma Flandriában 1577-1585. [Akadémiai doktori ért.] Bp., 1962.

 5. Németalföld aranykora. Bp., 1965.

 6. Latin-Amerika története. Bp., 1971.

Leírás
 1. Heckenast G.: W. T. Századok 1972/4–5. 1223-1224.

 2. Kristó Gy.: W. T., a tanár és a kolléga. Acta Universitatis Szegediensis: Acta historica, 1983. 77. Tom. 9-11.

 3. Makkai L.: W. T. tudományos életműve. Acta Universitatis Szegediensis: Acta historica, 1983. 77. Tom. 13-19.

 4. SZEA I. 224-225.

 5. Szilágyi Á. J.: Portré W. T. történészről és tudós tanárról. Tanító, 2006/9. 26-28.

 6. Molenkamp-Szűcs R.: T. W. (1923-1972). Acta Universitatis Szegediensis: Acta hispanica, 2007. 12. Tom. 7-16.

 7. Anderle Á.: W. T. a magyar történetírásban. Aetas, 2013/1. 137-147.

fotó – SZTE Klebelsberg Könyvtár

Rövidítésjegyzék