Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Szépe György

alkalmazott nyelvészet különös tekintettel az anyanyelvi nevelésben történő alkalmazásokra, nyelvpolitika, alsóbb nyelvi szintek és nyelvi jogok, magyar szóalaktan, szemiotika

1931.04.19.
Nagykőrös
2012.09.12.
Budapest
JPTE BTK
Kar
 1. JPTE TK
 2. PTE BTK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1982
  1991
  JPTE TK
  Magyar Nyelvi Tanszék
 2. 1991
  2001
  JPTE/PTE BTK
  Magyar Nyelvi Tanszék/Nyelvtudományi Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1953
  ELTE
  magyar-francia
2000
1972
2008
Év
Egyetem
Megjegyzés
 1. 1982
  JPTE
   
2001
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 1983
  1996
  JPTE TK/JPTE BTK Magyar Nyelvi Tanszék/Nyelvtudományi Tanszék
  tanszékvezető
 2. 1986
  1991
  JPTE TK Nyelvi és Kommunikációs Intézet
  igazgató
 3. 1995
  1996
  JPTE BTK Finnugor Tanszék
  tanszékvezető
Időszak
Tanulmányút helye
 1. 1990-1992
  Rutgers Egyetem (New Brunswick)
Kezdő év
Szervezet
 1.  
  Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete
 2.  
  Magyar Nyelvtudományi Társaság
 3.  
  Magyar Néprajzi Társaság
 4.  
  Magyar Szemiotikai Társaság
 5.  
  Magyar Kommunikációtudományi Társaság
 6.  
  Association Internationale de Linguistique Appliqué
 7.  
  Fédération Internationale des Professeurs de Langues Vivantes
 8.  
  TIT
 9.  
  MTA Kisebbségtudományi Intézet Tudományos Tanácsa
Év
Kitüntetés
 1. 1961
  MTA Akadémiai Díj I. fok
 2. 2003
  Pécs Város Tudományos Díja
 3. 2004
  Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje
2001
nyugdíj
Folyóirat
 1. Modern nyelvoktatás
Folyóirat
 1. Általános nyelvészeti tanulmányok
Ösztöndíj
 1. Ford-ösztöndíj (Columbia Egyetem, Harvard Egyetem, Massachusetts Institute of Technology)
Leírás
 1. Main trends of research in linguistics in Hungary. Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae, 1968. 425-432.

 2. Az alsóbb nyelvi szintek leírása. In: Károly S. - Telegdi Zs.: Előkészítő dolgozatok a magyar nyelv generetív nyelvtana témaköréből. Bp., 1969. 359-497. (Általános nyelvészeti tanulmányok VI.)

 3. Szemiotikai alternatívák [Társszerz.: Voigt V.] Valóság 1972/7. 40–49.

 4. Less Taught Languages in Europe. Their Place in Education and their Role. Paris, 1980.

 5. Mother Tongue. Language Policy and Education. Prospects 1984/1. 63-77

 6. Central and Eastern European Language Policies in Transition (with Special Reference to Hungary). Current Issues in Language & Society 1. 1994. 41–64.

 7. Az anyanyelvhasználat mint emberi jog. Nyelvünk és kultúránk, 1996/94-95. 101–117.

 8. Az Internet-korszak nyelvészete. Modern Nyelvoktatás 1997/1-2. 76– 89.

 9. Nyelvpolitika: múlt és jövő. Pécs, 2001.

 10. Nyelvpolitikai elvek a 21. század számára. Iskolakultúra, 2001/5. 38-46.

 11. Right to mother tongue education. Technology and/or identity. In. Th. Fleiner - P. H. Nelde - J.-G.Turi (szerk.). Law and Language(s) of Education. Bale-Geneve-Munich, 2001. 53–65.

 12. A Szivárvány-Koalíció nyelvpolitikája (Nyelvpolitika alulnézetben) [Társszerz.: Gúti E.] In: Tóth Sz. (szerk.). Hatalom Interdiszciplináris megközelítésben. Szeged, 2005. 111-128.

 13. Mire jó, és milyen a "jó" fonológia? Magyar nyelv, 2007/2. 137-147. [Társszerz.: Szende T., Szépe J.]

 14. Terts I. (szerk.): A folyton megújuló nyelvészet: Sz. Gy. nyelvészeti írásaiból tanárok és diákok részére. Bp., 2011.

 15. Nyelvészportrék. Bp., 2013.

Leírás
 1. AnnalesUniv 1981-1984. 42.

 2. PL II. 261-262.

 3. Horányi Ö.: A 80 éves Sz. Gy. köszöntése. Nyelvtudományi doktori képzés Pécsett - a kezdetek. Hungarológiai évkönyv, 2011/1. 9-18.

 4. Bánréti Z.: Sz. Gy. tanulságos emlékezete. Magyar nyelv, 2012/4. 497-501.

 5. Lengyel Zs.: Dr. Sz. Gy. emlékére. Alkalmazott nyelvtudomány, 2012/1-2. 5.

 6. Nádor O. - Szűcs T.: Búcsú Sz. Gy. professzor úrtól (1931-2012). Hungarológiai évkönyv, 2012/1. 8-12

 7. Péter M.: Sz. Gy. (1931-2012). Nyelvtudományi közlemények, 2012. 108. 437–442.

 8. Székely G. - Terts I.: Sz. Gy. (1931-2012). Modern nyelvoktatás, 2012/4. 3-8.

 9. Zemplényi V.: In memoriam Sz. Gy. PSzle, 2012/tél 119-121.

 10. Fóris Á.: Sz. Gy. és a pécsi alkalmazott nyelvészeti műhely. Modern nyelvoktatás, 2013/1-2. 85-92.

 11. Simoncsics P.: Emlékezés egy „intézményre”, Sz. Gy. (1931–2012). Forrás, 2014/5. 97-109.

 12. Modern nyelvoktatás, 2016/3-4.

fotó – PTE

Rövidítésjegyzék