Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Nemes István

Radnóti Miklós költői stílusa

1915.06.23.
Mesztegnyő
1997.04.
PPF/PTF
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1952
  1954
  PPF
  Magyar Nyelvi Tanszék
 2. 1954
  1980
  PPF/PTF
  Irodalomtudományi Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1952
  PPF
  magyar-történelem
 2. 1955
  KLTE BTK
  magyar
1975
Év
Egyetem
Megjegyzés
 1. 1968
  PTF
  főiskolai tanár
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 1973
  1980
  PTF Irodalomtudományi Tanszék
  tanszékvezető
Időszak
Tanulmányút helye
 1. 1968
  Szovjetunió
Kezdő év
Szervezet
 1. 1976
  TIT
 2. 1978
  MTA PAB Irodalom-, Nyelv- és Történettudományi Szakbizottság (elnök)
 3.  
  Nevelési Bizottság
Év
Kitüntetés
 1. 1952
  Népköztársasági Érdemérem ezüst fokozata
 2. 1964
  Miniszteri Dicséret
 3. 1968
  Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója
 4. 1970
  A Szakszervezeti Munkáért arany fokozat
 5. 1980
  Munka Érdemrend ezüst fokozata
1980
nyugdíj
Folyóirat
 1. Jelenkor
Leírás
 1. Honore de Balzac. A Munkácsy M. Szabadegyetem jegyzetei. Irodalomtörténeti Sorozat, Pécs, 1955.

 2. Az irodalomtanítás módszertana. [Főisk. jegyz.] Bp, 1957.

 3. Az Ormánság a magyar irodalomban. Baranyai Művelődés, 1958.

 4. Radnóti Miklós nyelvének archaizmusai. MNyelvőr, 1961/4. 435-445.

 5. Az anyanyelvi műveltségért. A pécsi nyelvművelő konferencia anyaga. Jelenkor, 1961/4.

 6. A magyar irodalom története 1919-től napjainkig. Jegyzet. Budapest, 1965. [Társszerz.: Szederkényi E.]

 7. A képszerűség eszközei Radnóti Miklós költészetében, Bp., 1965.

 8. A fiatal Radnóti költészetének legjellemzőbb hangtani sajátosságai. A Pécsi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei, 1970. 35-48.

 9. Irányzatok a 20. század világirodalmában. Jegyzet. Tankönyvkiadó, 1972.

 10. Radnóti Miklós költészetének vitatott motívumai. Tanulmány. Jelenkor, 1975/11. 1020-1025.

 11. A stilisztikai oktatás a tanárképző főiskolákon. Tanulmány. Pedagógusképzés 1976/2.

 12. Radnóti Miklós költői nyelve: "... annyit érek én, amennyit ér a szó versemben". Bp., 1979.

 13. Krúdy képszerű ábrázolásának néhány jellemzője A vörös postakocsiban. Irodalomtört., 1981/2. 457-471.

 14. Nyelvi-stilisztikai jellegzetességek Illyés Gyula Tiszták című drámájában. MNyelvőr, 1983/1. 10-16.

 15. Lukács György irodalomelmélete. Pécs, 1985. [Szerk.]

 16. "Ki nézi most tollat fogó kezünket". (Radnóti Miklós: Csak csont és bőr a fájdalom). MNyelvőr, 1987/1. 45-52.

 17. "megjártam érted én a lélek hosszát". Radnóti Miklós: Levél a hitveshez. Dunatáj, 1995/1. 23-28.

Leírás
 1. ÚMIL II. 1469.

 2. KMI II. 199-200.

Rövidítésjegyzék