Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Tihanyi Jenő

Darány és környéke homokpusztáinak és a Dráva menti holtágak növényzetének vizsgálata; a baranyai rétek, legelők cönológiai és produkcióbiológiai értékelése

1928.06.19.
Vajszló
2000.09.18.
Pécs
JPTE TK
Kar
 1. PPF/PTF
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1951
  1988
  PPF/PTF/JPTE TK
  Növénytani Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1951
  PPF
  biológia-földrajz-mezőgazdaságtan
 2. 1962
  JATE TTK
  biológia szakos
Év
Egyetem
Megjegyzés
 1. 1972
  PTF
  főiskolai tanár
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 1966
  1988
  PTF/JPTE TK Növénytani Tanszék
  tanszékvezető
Év
Kitüntetés
 1. 1965
  Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója
 2. 1976
  PTF "Főiskoláért" Érdemérem bronz fokozata
 3.  
  Munka Érdemrend ezüst fokozata
1988
nyugdíj
Leírás
 1. 10 éves a Pécsi Tanárképző Főiskola botanikus kertje. Természettudományi közlöny, 1963/9. 422-424.

 2. Adatok a drávamenti holtágak cönológiai és florisztikai ismeretéhez. PTF TK 1963. 271-303. [Társszerz.: Klujber L., Vöröss L. Zs.]

 3. Adatok a Darány környéki erdeifenyvesek növényzetének ismeretéhez. PTF TK 1966. 33-45.

 4. A Ranunculus parviflorus L. Magyarországon. Botanikai közlemények, 1967/3. 165-166. [Társszerz.: Vörös L. Zs.]

 5. Növényföldrajz és növényokológia. [Főisk. jegyz.] Pécs, 1976.

 6. Távoktatás a Pécsi Tanárképző Főiskola Növénytani Tanszékén. Pécs, 1978.

Leírás
 1. Tudományos kutatómunka a baranyai réteken. DN, 1965/43. 2.

 2. In memoriam T. J. DN, 2000/272. 2.

 3. PL II. 304-305.

Rövidítésjegyzék