Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Szigeti Lajos Sándor

a két világháború közötti magyar líra, Ady Endre és József Attila munkássága. Kritikus

Szigeti Lajos
1951.04.16.
Szigetvár
2009.06.18.
Budapest
JPTE BTK
Kar
 1. JPTE TK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1986
  1990
  JPTE TK
  Irodalomtudományi Tanszék
 2. 1990
  1997
  JPTE TK/JPTE BTK
  Irodalomelméleti Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1975
  JATE BTK
  magyar-orosz
1996
1986
1995
Időszak
Tanulmányút helye
 1. 1987
  Heidelberg
 2. 1987
  Tübingen
 3. 1987
  Bochum
 4. 1987
  Stuttgart
Kezdő év
Szervezet
 1. 1977
  József Attila Kör
 2. 1981
  Művészeti Alap
 3. 1986
  Magyar Írószövetség
 4. 1989
  MTA–TMB, ill. a Doktori Tanács Irodalomtudományi Szakbizottsága
 5. 1990
  MTA Irodalomtudományi Bizottsága
 6. 1993
  SZAB Irodalomtudományi Munkabizottsága
Év
Kitüntetés
 1. 1979
  Szeged Város Alkotói Ösztöndíja
 2. 1984
  Móricz Zsigmond-ösztöndíj
JATE BTK egyetemi tanára
Folyóirat
 1. Acta Historiae Litterarum Hungaricarum (1991)
 2. Irodalom
 3. Új Horizont
Ösztöndíj
 1. DAAD-ösztöndíjas vendégkutató (1987)
 2. Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1998-2001)
 3. Móricz Zsigmond-ösztöndíj (1984)
Leírás
 1. Aránytalanság-képzetek és arányosság-igény József Attila személyes lírájában. [Egy. doktori ért.] Szeged, 1976.

 2. A József Attila-i teljességigény. Motívumértelmezések. Bp., 1988.

 3. A pillanat esélye. Bp., 1994.

 4. „Modernnek kell lenni mindenestül?” Irodalom, történetiség, átértelmezés. Szeged, 1996.

 5. A virrasztó költő. József Attila nyomában. Szeged, 2002.

 6. Verssor(s)ok. Líraiság az ezredfordulón. Bp., 2005.

 7. Danse macabre. In: Bombitz A. (szerk.): „Égtájak célkeresztjén.” Tanulmányok Baka István műveiről. Szeged, 2006. 77-97.

Leírás
 1. Ágócs S.: József Attila Kör 1985. Bp., 1985. 51.

 2. Simai M. (szerk.): Szegedtől Szegedig. 2002. Antológia. Szeged, 2002. 389.

 3. WW 2004. 1387.

 4. KMI II. 366.

fotó – Bárka Irodalmi, Művészeti és Társadalomtudományi Folyóirat [http://www.barkaonline.hu/oesszes-hir/1038-szigeti-lajos-sandor-19-2009]

Rövidítésjegyzék