Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Kumlik Emil

történettudomány, jogtörténet, várostörténet (Pozsony), közművelődés, szépirodalom, műfordítás

1868.06.05.
Szlovákia (Magyarország)
Pozsony
1944.12.31.
Magyarország
Budapest
ETE Könyvtár
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1914
  1919
  ETE Könyvtár
   
 2. 1921
  1922
  ETE Könyvtár
   
Év
Egyetem
Szak
 1. 1910
  FJTE JÁK
  államtudomány
Időszak
Egyetem
Szak
 1. 1887-1891
  Pozsonyi Királyi Jogakadémia
   
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 1914
  1919
  ETE Könyvtár
  igazgató
Év
Kitüntetés
 1. 1903
  Pozsonyi Toldy Kör díja
 2. 1904
  Pozsonyi Toldy Kör Vutkovich-díja
1922
nyugdíj
Folyóirat
 1. Tavasz (Pozsony, 1919-1920)
 2. Heimat (Pozsony, 1920-1921)
Folyóirat
 1. Neues Pester Journal (1925)
Leírás
 1. A „Pozsonyi Toldy-Kör” harmincéves története. Pozsony, 1905.

 2. A szabadságharcz pozsonyi vértanúi. Pozsony, 1905.

 3. Pozsony szabad királyi város közkönyvtárának címjegyzéke I-IV. Pozsony, 1906-1910.

 4. Képes pozsonyi kalauz. Pozsony, 1907.

 5. Rómer Ferenc Flóris élete és működése. Pozsony, 1907.

 6. Adalékok a pozsonyi országgyűlések történetéhez, 1825-1848. Pozsony, 1908.

 7. Katolikus egyházközségek önkormányzata különös tekintettel Pozsonyra. Pozsony, 1911.

 8. Melyik pozsonyi házban alapította Széchenyi az Akadémiát? Századok, 1925/9-10. 366-375.

 9. Dohnányi Frigyes, 1843-1909. Egy magyar gyorsíró élete és munkássága. Bp., 1937.

 10. A sisakhegyi boszorkányok. Regényes történet Pozsony multjából [Kézirat]

Leírás
 1. SZABÓ 584-590.

 2. MÉL IV. 537.

 3. Turczel L.: K. E. In: Fónod Z. (főszerk.): A cseh/szlovákiai magyar irodalom lexikona 1918-1995. Pozsony, 1997. 226-227.

 4. ÚMÉL III. 1243-1244.

 5. T. L.: K. E. In: Fónod Z. (főszerk): A cseh/szlovákiai magyar irodalom lexikona 1918-2004. 2. jav. bőv. Madách-Posonium, 2004. 226-227.

Rövidítésjegyzék