Szerkesztési elvek

A Pécsi Egyetemi Almanach keretében az integrált Pécsi Tudományegyetem valamennyi jogelőd-intézményének oktatói testületét feldolgoztuk. Elsősorban olyan főállású oktatók életrajzi adatait gyűjtöttük össze, akik egyetemi-főiskolai munkásságuk idején valamilyen tudományos fokozattal rendelkeztek. Ennek kritériuma 1950 előtt az egyetemi magántanári cím, 1950-től a kandidátusi, 1993-tól pedig a PhD-, illetve DLA-fokozat megléte volt. Ennek megfelelően a csak egyetemi doktori („kisdoktori”) címmel rendelkező munkatársak nem kerültek felvételre. Az adatbázisban szereplő személyek másik nagy csoportját az egyes intézményekben – akár tudományos minősítés nélkül – vezető beosztásban dolgozó oktatók alkotják, így bekerült valamennyi tanszék-, intézet- és lektorátusvezető, klinikaigazgató, valamint szerepelnek az oktatáshoz, kutatáshoz szorosan kapcsolódó Egyetemi Könyvtár igazgatói is. A két alapkritérium – ti. a tudományos minősítés megléte vagy a vezetői beosztás – teljesülésétől néhány esetben eltekintettünk, amennyiben úgy ítéltük meg, hogy adott oktató, kutató szakmai, tudományos vagy oktatásszervező tevékenysége kiemelt jelentőségű volt az adott intézmény, kar életében. Tekintettel voltunk továbbá azok kérésére is, akik úgy döntöttek, hogy nem kívánnak az adattárban szerepelni.